Kinh doanh quốc tế và Xuất nhập khẩu

Quản trị kinh doanh quốc tế (tiếng Anh là International business) là quản trị các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

Phần này cung cấp cho bạn các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản trị kinh doanh quốc tế, để có thể thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Kinh doanh quốc tếXem tất cả

Nghiệp vụ xuất nhập khẩuXem tất cả