Quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhật khẩu

Quá trình đàm phán hợp đồng diễn ra rất đa dạng, phong phú, tùy từng trường hợp cụ thề, các nhà đàm phán có thể tiến hành theo nhiều thủ tục, nhiều bước khác nhau. Một cách tổng quát nhất, có thể chia quá trình đàm phán làm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn tiền đàm phán (pre – negotiation)\
  • Giai đoạn đàm phán (negotiation);
  • Giai đoạn hậu đàm phán (post – negotiation).

Từ 3 giai đoạn tổng quát nêu trên, người ta có thể phân chia quá trình đàm phán chi tiết hơn.

Trong hoạt động của nhà quản trị ngoại thương, đàm phán là một chuỗi hoạt động tuần hoàn, không ngừng nghỉ, vòng đàm phán trước kết thúc mở đầu cho vòng sau, có những khi cùng thời điểm phải tiến hành đàm phán với nhiều đối tác. Chúng tôi cho rằng quá trình đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu có thể chia làm năm giai