Giai đoạn kết thúc kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu

Đàm phán thành công, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Khi soạn thảo, ký kết hợp đồng cần lưu ý những điềm sau:

  1. Cần thỏa thuận thống nhất với nhau tất cầ những điều khoản cần thiết trước khi ký hợp đồng.
  2. Cần đề cập đến cơ sở pháp lý và mọi vấn đề liên quan, tránh phải dùng tập quán thương mại địa phương để giải quyết những tranh chấp phát sinh sau này.
  3. Hợp đồng không được có những điều khoản tráỉ với luật hiện hành.
  4. Khi soạn hợp đồng cần trinh bày rõ ràng, chính xác, tránh dùng những từ mập mờ, có thẻ suy luận ra nhiều cách.
  5. Hợp đồng thường do một bên soạn thảo, trước khi ký kết bên kía cần kiểm tra thật kỹ lưỡng, đối chiếu với những thỏa thuận đã đạt được trong đàm phán.
  6. Người đứng ra ký hợp đồng phải là người có thẩm quyền.
  7. Ngôn ngữ dùng đẻ xây dựng hợp đồng phải là ngôn ngữ các bên cùng thông thạo.