Những bất đồng, tranh chấp trong hoạt động xuất nhập khẩu

1. Những tranh chấp, bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa

Trong quá trinh thực hiện hựp đồng xuất nhập khẩu có thể xảy ra những tranh chấp, bất đồng sau:

 • Người Bán không cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa không phù hợp với quy định của hợp đồng mua bán mà đôi bên đã ký kết hoặc cung cấp hàng hóa không đúng với sự mong đợi của người Mua (Cung cấp hàng hóa không đúng tên gọi, quy cách, chùng loại, không đứng chất lượng, không đủ số lượng, giao hàng không đúng thời hạn, địa điểm, không cung cấp được các chứng từ như đã cam kết,…).
 • Người Mua từ chối nhận hàng, từ chối thanh toán mặc dù hàng hóa được người Bán cung cấp hoàn toàn phù hợp với những quy định trong hợp đồng mua bán.
 • Người Mua không thanh toán hoặc thanh toán không đúng với những thoả thuận của đôi bên trong hợp đồng mua bán (Người Mua nhận hàng nhưng không thanh toán tiền hàng – trong các phương thức thanh toán Clean Collection, D/A, chuyển tiền trả chậm,..Người Mua nhận hàng nhưng chậm trễ, dây dưa trong khâu thanh toán: mở UC chậm, chuyển tiến chậm so với quy định của hợp đồng; Thanh toán không đúng loại tiền, số tiền theo quy đỉnh

2. Những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công quốc tế

 • Bên đặt gia công không cung cấp mẫu mã, nguyên phụ liệu, những điều kiện hỗ trợ sản xuất khác (máy mốc, trang thiết bị, đào tạo công nhân, đội ngũ cán bộ quản lý, những vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến mặt hàng gia công…) theo đúng những quy định trong hợp đồng.
 • Bên đặt gia công không thanh toán tiền công gia công theo đúng những thỏa thuận trong hợp đồng (thanh toán chậm, thiếu,…).
 • Bên nhận gia công không tổ chức sản xuất theo đủng yêu cầu.
 • Bên nhận gia công giao hàng không dúng chất lượng, không đủ số lượng, không kịp thời hạn… theo những quy định trong hợp đồng.
 • Bên đặt gia công/Bên nhận gia công vi phạm những quy định của các quốc gia có liên quan  => không nhận/giao được hàng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là loại hợp đồng phức tạp, nên trong quá trình thực hiện loại hợp đồng này có thể xảy ra nhiều bất đồng, tranh chấp. Ngoài những tranh chấp có thể phát sinh giống như trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khầu, trong quá trinh thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ còn có thẻ nảy sinh những bất đồng, tranh chấp trong các lĩnh vực sau:

 • Huấn luyện, đào tạo.
 • Trợ giúp kỹ thuật.
 • Sờ hữu trí tuệ.
 • Chuyển giao công nghệ, bí quyết sản xuất.

Chỉ riêng trong lĩnh vực liên quan đến Licence đã có thể phát sinh rất nhiều lọạl tranh chấp, ví dụ như:

 • Cố phải trả tiền bản quyền không? Trả bao nhiêu là vừa?
 • Có được phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở Licence không? Nếu được thì có phải trả tỉền không? Trả bao nhiêu ?
 • Trong trường hợp nào thì một bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Licence?
 • Bên nhận Licence có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba không?
 • Bồi thường dơ vi phạm Licence…

4. Những tranh chấp trong quá trình thực hiện các hợp đồng vận tải, giao nhận quốc tế

Có nhiều loại tranh chấp có thể xảy ra trong lĩnh vực này, trong đó phổ biến nhất là các tranh chấp do giao hàng chậm và khi xảy ra những tổn thất, mất mát trong quá trinh chuyên chở, giao nhận hàng hóa.

5. Các tranh chấp khác

Ngoài những loại tranh chấp nêu trên, trong hoạt động ngoại thương còn có rất nhiều loại tranh chấp khác có thể phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các hợp đồng bảo hiểm, trong quan hệ với các ngân hàng, cơ quan giám định, trong khi làm thủ tục hải quan…