Nghiệp vụ kiểm soát hải quan

Kiểm soát hải quan là biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hốa qua biên giới và các hành vỉ khác vi phạm pháp luật hải quan.

Hình thức và các biện pháp kiểm soát:

Hình thức:

  • Bí mật.
  • Công khai.

Biện pháp:

  • Phát động quần chúng.
  • Trinh sát bí mật.
  • Tiến hành các hoạt động tố tụng hỉnh sự, hành chính để điều tra.
  • Biện pháp tuần tra kiểm soát hải quan…