Phương thức giao chứng từ trả tiền (CASH AGAINST DOCUMENTS – CAD).

Trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, trước kia chủ yếu chỉ sử dụng 3 phương thức: documentary credits, collection và Remittance, từ những năm 1990 trở lại đây ở một số ngân hàng tại nước ta bắt đầu áp dụng phương thức CAD. Phương thức thanh toán này rất có lợi cho nhà xuất khẩu (nếu am hiểu và vận dụng đúng), vì CAD đảm bảo cho họ có thể thanh toán được nhanh và chắc chắn.

1. Khái niệm

CAD (cash against documents) là phương thức thanh toán, trong đó nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản tín thác (Trust Account) để thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu, khi nhà xuất khẩu xuất trình đầy đủ những chứng từ theo yêu cầu. Nhà xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho ngân hảng để nhận tiền thanh toán.

2. Quy trình nghiệp vụ (xem sơ đồ 3.4) Sơ đồ 3.4

 1. Sau khí ký hợp đồng với nhà Xuất khẩu (trong đó phương thức thanh toán được qui định sử dụng là CAD), người nhập khẩu cần đến ngân hàng phục vụ mình yêu cầu thực hiện dịch vụ Để làm được điều đó, người nhập khẩu và ngân hảng sẽ thỏa thuận và ký một bản ghi nhớ (Memorandum), gồm những nội dung sau:
 • Phương thức thanh toán (Means of payment):
 • Sổ tiền ký quỹ (Pledged Amount) trị giá 100% thương vụ.
 • Những chứng từ yêu cầu (Required Documents).
 • Phí dịch vụ (Commission).

Sau khi nhà NK chuyển đầy đù số tiền ký quỹ, một tài khoản tín thác (Trust Account) sẽ được mở để ghi số tiền ký quỹ, đồng thời Ngân hàng cũng thông báo cho người XK về việc tài khoản tín thác đã hoạt động.

 1. Sau khi kiểm tra các điều kiện của tài khoản tín thác, nếu chấp nhận nhà XK giao hàng cho người vận tải để chuyển đến nơi nhà NK yêu cầu.
 2. Nhà XK sau khi tiến hành giao hàng thì xuất trinh những chứng từ mà Memorandum yêu cầu tại Ngân hàng.
 1. Ngân hàng tiến hành kiểm tra chứng từ theo yêu cầu của Memorandum, nếu thấy phù hợp thì tiến hành ghi Có cho người XK và ghi Nợ tải khoản ký quỹ của người NK, sau khi đã thu phí dịch vụ Ngân hàng theo chỉ thị trong
 2. Ngân hàng giao chứng từ lại cho nhà NK.

3. Trường hợp áp dụng

 • Quan hệ bạn hàng tốt và thân tín giữa hai bên xuất vả nhập khẩu. Đặc biệt người NK phải rất tin tưởng ở người XK.
 • Khi bán những mặt hàng khan hiếm trên thị trường và người XK muốn có đảm bảo chắc chắn trong thanh toán.

Lưu ý: Phương thức thanh toán CAD chĩ thực sự có lợi cho người XK, khi họ chọn được ngân hàng uy tín và bộ chứng từ có khả nàng lấy được.

Trong các phương thức thanh toán quốc tế, thì tín dụng chứng từ được người ta sử dụng nhiều hơn cả. Vỉ vậy, phần lớn nội dung của chương sẽ dành cho phương thức này.