Tiêu chuẩn của một nhà đàm phán giỏi

Theo Piere Casse, nhà đàm phán giỏi là người:

  1. Có khả năng nhìn thế giới như người khác nhìn và hiểu hành vi của người khác từ quan điểm của họ.
  2. Có khả năng diễn đạt ý kiến để người cùng đàm phản hiểu được chính xác ý mình.
  3. Có khả năng chứng tỏ các thuận lợi của kiến nghị đưa ra, để thuyết phục đối tác trong đàm phán vui lòng thay đổi quan điểm của họ.
  4. Có khả năng chịu đựng sự căng thẳng và đối mặt trong những hoàn cảnh rắc rối, các đòi hỏi không dự đoán được trong đàm phán.
  5. Nhạy cảm với nền văn hóa của người khác và biết điều chỉnh đề nghị của minh cho phù hợp với giới hạn và sức ép hiện tại.

Còn Ikle lại định nghĩa một nhà đàm phán giỏi là người có “đầu óc nhanh nhạy nhưng lại có lòng kiên nhẫn vô hạn, là người biết che dấu những cảm xúc của minh mả không là kẻ dối lừa, là người truyền cho mọi người cảm giác đáng tin cậy mà không cả tin vào người khác, là người nhã nhặn nhưng quyết đoán, hấp dẫn người khác mà không bị quyến rũ bởi sự hấp dẫn của họ, vả là người sở hữu hàng đống tiền cùng một người vợ đẹp trong khi vẫn thờ ơ với mọi cám dỗ của giàu sang và phụ nữ”.

Bạn cần rèn luyện không ngừng về mọi mặt để trở thành nhà đàm phán giỏi!