Quản trị bán lẻ

Quản trị bán lẻ là một quá trình đánh giá tất cả các yếu tố liên quan đến bán lẻ để làm tăng kết quả một cách tích cực nhất. Đó là một tập hợp các quy trình và kỹ thuật được sử dụng để tăng cường mở rộng thị trường và cấu trúc bán lẻ để tạo sự hài lòng lớn hơn cho khách hàng.

Quản trị bán lẻ là một trong những ngành gần đây nhất của quản lý bán hàng. Nó chủ yếu tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua các kỹ thuật khác nhau để tạo ra mọi kích thích có thể cho việc mua hàng được thực hiện. Các nhà quản trị bán lẻ tập trung vào việc phát triển một môi trường hấp dẫn thông qua việc sử dụng màu sắc, sự đa dạng, kích thước, không gian, chiều cao và chiều rộng của kệ, vị trí sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng, trong số nhiều chiến lược khác được sử dụng để tạo ra những giai đoạn tốt nhất có thể để bán được nhiều hơn.

Các nội dung chínhXem tất cả