Các hệ thống công nghệ bán lẻ

1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống công nghệ bán lẻ

1.1 Khái niệm

Công nghệ: Escap- Cnghệ-technology- gồm 4 yếu tố:

Con người, máy móc thiết bị- csvckt, thông tin và tổ chức …Công nghệ sản xuất, côngnghệ dạy học, công nghệ ngân hàng, công nghệ quản lý…. Tùy thuộc vào từng CN cụ thể mà có các đặc điểm khác nhau.

Khái niệm: Hệ thống công nghệ bán lẻ là tổng hợp các yếu tố về quá trình bán hàng, phương pháp bán hàng, máy móc thiết bị và tổ chức lao động nhằm tạo ra môi trường tương tác thuận lợi  để cung ứng dịch vụ khách hàng tốt nhất..

1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống công nghệ bán lẻ

a. Qui trình công nghệ bán lẻ là Tập hợp các thao tác với hàng hóa và trình tự thực hiện các thao tác này tại cửa hàng b.Phương pháp bán lẻ

b. Tổ chức lao động bán lẻ

c. Điều kiện cơ sở vật chất máy móc thiết bị

+ Qui hoạch không gian công nghệ:

+ Đảm bảo thiết bị công nghệ bán hàng:

2. Các dạng hệ thống công nghệ bán lẻ

2.1. Hệ thống công nghệ kín

–     Mô hình: tương tác giữa các yếu tố trong hệ thống công nghệ kín – truyền thống với khách hàng được thể hiện ở sơ đồ sau:

Đặc điểm của hệ thống:

+ Các yếu tố thuộc về phía người bán tham gia hệ thống công nghệ được liên kết thành 1 khối và có sự tách biệt tương đối với khách hàng Æ Sự tương tác chủ yếu trong quá trình mua bán là giữa khách hàng với nhân viên bán hàng.

+ Việc tổ chức hàng hoá, không gian, trang thiết bị chủ yếu hướng về yêu cầu quản lý và đáp ứng yêu cầu của người bán, chưa chú ý đến các yêu cầu toàn diện trong quá trình mua hàng của khách hàng.

2.2. Hệ thống công nghệ mở

Với việc đánh giá đúng vai trò của khách hàng: lấy khách hàng làm trung tâm, tạo những điều kiện thuận tiện nhất cho quá trình mua hàng của khách hàng; các doanh nghiệp bán lẻ đã phát triển hệ thống mở – tiến bộ, với những thay đổi trong kết cấu các yếu tố tham gia quá trình bán lẻ và sự tương tác của khách hàng với các yếu tố này.

Mô hình:

– Đặc điểm:

+ Khách hàng được tiếp cận trực tiếp với các yếu tố cấu thành hệ thống công nghệ, tạo được sự chủ động, thuận tiện cho quá trình mua của họ.

+ Việc tổ chức các yếu tố cấu thành hệ thống công nghệ hướng đến thoả mãn không chỉ nhu cầu về hàng hoá, mà là nhu cầu toàn diện khi khách hàng đi mua hàng.