Nils Brunsson

Nils Gustav Magnus Brunsson (sinh năm 1946) là một nhà lý luận tổ chức người Thụy Điển, và Giáo sư Quản lý tại Đại học Uppsala . Ông được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm của mình trong lĩnh vực thể chế mới , như “Tổ chức đạo đức giả” (1989), [3] “Tổ chức cải cách” (1993) [4] và “Một thế giới tiêu chuẩn” (2010) .

Tiểu sử

Brunsson thu được của ông Thạc sĩ trong kinh tế học năm 1969 tại Trường Gothenburg Kinh tế và Thương mại Luật , nơi ông vào năm 1976 cũng thu được của ông tiến sĩ chuyên ngành kinh tế (Ekon Tiến sĩ) và ông Habilitation ( Docent ) vào năm 1979. [1]

Brunsson bắt đầu sự nghiệp học tập của mình tại Trường Kinh tế Gothenburg năm 1969 với tư cách là trợ lý nghiên cứu, và được bổ nhiệm làm trợ lý giáo sư tại Đại học Gothenburg năm 1976. Năm 1979, ông chuyển đến Đại học Uppsala, nơi ông được bổ nhiệm làm trợ lý giáo sư. Năm sau, năm 1980, ông chuyển đến Trường Kinh tế Stockholm , nơi ông được bổ nhiệm làm Phó giáo sư . Năm 1982, ông được bổ nhiệm làm Giáo sư , Chủ tịch Quản lý Công cộng thành phố Stockholm với tư cách là người kế nhiệm Thomas Thorburn , và chủ tịch của Bộ môn Quản lý Công tại Trường Kinh tế Stockholm, nơi ông phục vụ cho đến năm 2010. Năm 1997, ông cũng được bổ nhiệm làm Giáo sư tạiViện nghiên cứu nâng cao châu Âu về quản lý (EIASM), năm 2007, Brunsson đã giữ chức giáo sư thỉnh giảng Niklas Luhmann tại Đại học Bielefeld , và năm 2010, ông được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học Uppsala, giữ chức Chủ tịch.

Brunsson là người đồng sáng lập của Hiệp hội nghiên cứu tổ chức Scandinavi (Scancor) và là thành viên hội đồng quản trị từ năm 1988 đến 1997. Năm 1992, ông tham gia sáng lập Trung tâm nghiên cứu tổ chức Stockholm (Score) nơi ông là chủ tịch từ đầu năm 2008. [6]

Brunsson được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Hoàng gia Thụy Điển năm 1990. Ông được bổ nhiệm làm thành viên danh dự của Tập đoàn Nghiên cứu Tổ chức Châu Âu (EGOS) năm 2009. Ông là chủ tịch của Học viện Quản lý Thụy Điển 2010 – 2011.

Nghiên cứu của Brunsson bao gồm các nghiên cứu về việc ra quyết định, cải cách hành chính, tiêu chuẩn hóa và tổ chức bên ngoài các tổ chức. Hiện anh đang làm việc với tổ chức thị trường.