Shigeo Shingo

Shigeo Shingo 新 郷 重Shingō Shigeo , 1909 – 1990) , sinh ra ở thành phố Saga , Nhật Bản , là một kỹ sư công nghiệp Nhật Bản , được coi là chuyên gia hàng đầu thế giới về thực hành sản xuất và Hệ thống sản xuất Toyota .

Cuộc sống và công việc

Sau khi làm việc như một kỹ thuật viên chuyên về máy bay tại đường sắt Đài Loan ở Đài Bắc , vào cuối Thế chiến II , năm 1945, ông bắt đầu làm việc tại Hiệp hội Quản lý Nhật Bản (JMA) ( ja: 能 率 協会 ) ở Tokyo , trở thành một nhà tư vấn tập trung vào việc cải thiện quản lý nhà máy. Các mẹo thu thập từ những kinh nghiệm cải thiện trong lĩnh vực ông vào năm 1950 tại Toyo Ind. (Nay là Mazda ) và năm 1957 tại các trang web trong Hiroshimacủa Mitsubishi Heavy Industry , từ năm 1969 Shingo đã tham gia vào một số hoạt động trong Tổng công ty ô tô Toyota ( Toyota) để giảm thời gian thiết lập (thay đổi khuôn) của các máy ép đã đưa anh ta vào công thức của một kỹ thuật cụ thể dựa trên phân tích vận hành, rút ​​ngắn thời gian thiết lập từ 1 đến 2 giờ (hoặc thậm chí nửa ngày) mỗi lần trao đổi chết với một thiết lập nhanh chóng trong vài phút. Phương pháp trải rộng dưới mệnh giá tiếng Anh là Single Exchange Exchange of Die , viết tắt là SMED .

Shingo có thể được biết đến nhiều hơn ở phương Tây so với ở Nhật Bản, do kết quả của cuộc gặp gỡ Norman Bodek , một doanh nhân người Mỹ và người sáng lập của Productivity Inc. Năm 1981, Bodek đã tới Nhật Bản để tìm hiểu về Hệ thống sản xuất Toyota, tình cờ gặp Shingō , với tư cách là một nhà tư vấn bên ngoài đã giảng dạy các khóa học kỹ thuật công nghiệp tại Toyota từ năm 1955. Từ năm 1947, Shingō đã tham gia trên khắp Nhật Bản trong việc đào tạo hàng ngàn người, tham gia các khóa học về các kỹ thuật cơ bản về phân tích và cải thiện hoạt động các hoạt động trong các nhà máy (trong đó P-Course ® , hoặc Khóa học sản xuất ). [1]

Shingō đã viết Nghiên cứu về Hệ thống sản xuất Toyota bằng tiếng Nhật và đã dịch sang tiếng Anh vào năm 1980. Bodek đã lấy càng nhiều bản sao của cuốn sách này càng tốt sang Hoa Kỳ và sắp xếp để dịch các cuốn sách khác của Shingo sang tiếng Anh, cuối cùng cũng có nghiên cứu ban đầu dịch lại. Bodek cũng đã đưa Shingou đến giảng dạy tại Hoa Kỳ và phát triển một trong những thực hành tư vấn sản xuất tinh gọn đầu tiên của phương Tây với sự hỗ trợ của Shingō.

Sự liên quan của sự đóng góp của anh ta đôi khi bị nghi ngờ, nhưng nó được xác nhận một cách cơ bản bởi ý kiến ​​của những người cùng thời với anh ta, [2] nhiều người đã xem anh ta như là một người đóng góp cho các khái niệm cơ bản của TPS , như Just in time, và The pull pull hệ thống sản xuất, được tạo ra bởi Toyota và ông Taiichi Ohno và vẫn là một cơ sở logic và thực tiễn mạnh mẽ cho phương pháp sản xuất tinh gọn và quản lý tư duy tinh gọn . Huyền thoại cho rằng Shingo đã phát minh ra Hệ thống sản xuất Toyota nhưng điều có thể nói là ông đã làm tài liệu cho hệ thống này. Shingo đã góp phần chính thức hóa một số khía cạnh của triết lý quản lý được gọi là Hệ thống sản xuất Toyota (TPS), được phát triển và áp dụng tại Nhật Bản từ những năm 1950 và sau đó được triển khai ở một số lượng lớn các công ty trên thế giới.

Năm 1988, Trường Kinh doanh Jon M. Huntsman tại Đại học Bang Utah đã công nhận Tiến sĩ Shingō vì những thành tựu trọn đời của ông và tạo ra Giải thưởng Shingo cho Hoạt động Xuất sắc , công nhận các tổ chức nạc, đẳng cấp thế giới và hoạt động xuất sắc .

Nhà lý thuyết về những đổi mới quan trọng liên quan đến Kỹ thuật công nghiệp, như Poka-ách và Kiểm soát chất lượng không , Shingō có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác ngoài sản xuất. Ví dụ, các khái niệm về SMED, chống lỗi và “kiểm soát chất lượng bằng không” của anh ấy (loại bỏ nhu cầu kiểm tra kết quả) đều đã được áp dụng trong kỹ thuật quy trình bán hàng [3]

Shingo là tác giả của một số cuốn sách bao gồm: Nghiên cứu hệ thống sản xuất Toyota ; Cuộc cách mạng trong sản xuất: Hệ thống SMED ; Kiểm soát chất lượng bằng không: Kiểm tra nguồn và Hệ thống Poka-ách ; Những câu nói của Shigeo Shingo: Các chiến lược chính để cải thiện nhà máy ; Sản xuất phi chứng khoán: Hệ thống Shingo để cải tiến liên tục và Hệ thống quản lý sản xuất Shingo: Cải thiện chức năng quy trình .