Taiichi Ohno

Taiichi Ohno 耐 一no Taiichi , ngày 29 tháng 2 năm 1912 – 28 tháng 5 năm 1990) là một kỹ sư công nghiệp và doanh nhân người Nhật Bản . Ông được coi là cha đẻ của Hệ thống sản xuất Toyota , người đã truyền cảm hứng cho Lean Sản xuất tại Hoa Kỳ [1] [2] Ông đã nghĩ ra bảy chất thải (hay muda trong tiếng Nhật) là một phần của hệ thống này. Ông đã viết một số cuốn sách về hệ thống, bao gồm Hệ thống sản xuất Toyota: Vượt ra ngoài quy mô lớn .

Sinh năm 1912 tại Đại Liên, Trung Quốc và tốt nghiệp trường trung học kỹ thuật Nagoya ( Nhật Bản ), ông gia nhập Toyoda Spin của gia đình Toyoda sau khi tốt nghiệp năm 1932 trong cuộc Đại khủng hoảng nhờ mối quan hệ của cha mình với Kiichiro Toyoda , con trai của Cha đẻ của Toyota Sakichi Toyoda . Ông chuyển đến công ty ô tô Toyota vào năm 1943, nơi ông làm giám sát viên cửa hàng trong cửa hàng sản xuất động cơ của nhà máy, và dần dần vươn lên hàng ngũ để trở thành giám đốc điều hành. Trong những gì được coi là nhẹ, có thể vì ông đã nói công khai về hệ thống sản xuất, ông đã bị từ chối theo dõi điều hành bình thường và thay vào đó được gửi để tham khảo ý kiến ​​với các nhà cung cấp trong sự nghiệp sau này của mình. cần dẫn nguồn ]

Nguyên tắc của Ohno ảnh hưởng đến các khu vực bên ngoài sản xuất, và đã được mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ. Ví dụ, lĩnh vực kỹ thuật quy trình bán hàng đã chỉ ra làm thế nào khái niệm Just In Time (JIT) có thể cải thiện quy trình bán hàng , tiếp thị và dịch vụ khách hàng .

Ohno cũng là công cụ phát triển cách các tổ chức xác định chất thải, với mô hình “Bảy chất thải” đã trở thành cốt lõi trong nhiều phương pháp học thuật. Những chất thải này là:

1. Trì hoãn, chờ đợi hoặc dành thời gian trong hàng đợi không có giá trị được thêm vào
2. Sản xuất nhiều hơn bạn cần
3. Xử lý hoặc thực hiện hoạt động không có giá trị gia tăng
4. Vận chuyển
5. Chuyển động hoặc chuyển động không cần thiết
6. Hàng tồn kho
7. Khiếm khuyết trong sản phẩm.