Tổ chức thực hiện

1. Lập kế hoạch triển khai

Triển khai là gì? Triển khai là quá trình sử dụng các nguồn lực đầu vào để chuyển thành các sản phẩm đầu ra. Đầu vào bao gồm nguyên liệu thô, máy móc, thiết bị,lao động và tài năng quản lý. Đầu ra bao gồm hàng hóa, dịch vụ, thông tin và bất cứ cái gì mà đem lại giá trị cho khách hàng.

Hoạt động kinh doanh không thể không coi trọng vì nó như là “phần quan trọng” trong thế kỷ 21. Hoạt động đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của tổ chức vì tiến hành triển khai sẽ tạo ra giá trị cho sản phẩms.

2. Nội dung của kế hoạch triển khai

Kế hoạch triển khai một ý tưởng kinh doanh nên bao gồm những nội dung sau:

+ Địa điểm kinh doanh: Là một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, địa điểm chính của doanh nghiệp là mạng Internet, và nhiều khía cạnh khác nhau về thiết lập và duy trì vị trí trong Cyberspace sẽ được thảo luận trong phần hiện diện trên Web. Tuy nhiên, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh điện tử cũng sẽ được giới thiệu theo cách thức truyền thống. Nếu doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của bạn bán sản phẩm cho các cửa hàng ngoài đời thực, cất giữ sản phẩm trong kho, chuyển sản phẩm từ cá điểm phân phối,, hoặc dịch vụ khác hàng từ trung tâm dịch vụ, thì khí cạnh định vị cho doanh nghiệp bạn nên đươc xác định. Ví dụ, Amazon.com đặt kho của nó ở một địa điểm đông dân như Delaware và Nevada để nó có thể gửi sách vào East Coast và California mà không phải chịu thuế bán hàng, tạo cho nó một lợi thế cạnh tranh so với các cửa hàng sách địa phương.

+ Trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết: Những tài sản tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh của  doanh nghiệp điện tử: văn phòng, trang thiết bị, máy móc, xe cộ và phần mềm.

+ Sản xuất và quy trình kinh doanh : phần này đưa ra qui trình triển khai cho từng ngày miêu tả quá trình tạo ra những giá trị cung cấp tới khách hàng. Người đọc kế hoạch kinh doanh nhìn trong sẽ không muốn biết chi tiết các bước của quá trình sản xuất, có bao nhiêu dịch vụ đã đưa ra cho khách hàng, sản lượng, biên độ sản xuất….mà họ chỉ quan tâm tới quá trìn triển khai và các chính sách. Bởi vì nếu doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới để tăng tốc độ kinh doanh và đạt được hiệu quả mới trong xử lý thông tin và sản phẩm

+ Thủ tục mua hàng: Nếu các hoạt động triển khai nhằm biến những yếu tố đầu thành yếu tố đầu ra thì việc mua các yếu tố đầu vào nên được xem xét đưa vào kế hoạch hoạt động kinh doanh. Các yếu tố đầu vào phụ thuộc vào nguyên phụ liệu cho các nhà sản xuất, phụ tùng cho các nhà lắp rấp, sản phẩm cuối cùng đối với người bán lẻ, trang thiết bị và nguồn cung cho các nhà cung cấp dịch vụ. Qui trình mua hàng trực tuyến hay thâm vào sàn giao dịch số hóa, thì nhân tố đầu vào sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh.

+ Các thủ tục quản lý hàng tồn kho: quản lý có hiệu quả hàng tồn kho và thành phẩm là quan trọng đối với các công ty giữ nguyên liệu hoặc sản phẩm trong một trong khoảng thời gian đáng kể. Vì hàng tồn kho được coi là một quỹ đầu tư đáng kể và trình độ khả năng kiểm soát có hiệu quả hàng tồn kho là một chất lượng quản lí một người đọc kế hoạch kinh doanh mà người đọc tìm kiếm.

+ Các thủ tục kiểm tra chất lượng: Quản lý hiệu quả lượng hàng tồn kho của nguyên phụ liệu và thành phẩm là quan trọng đối với công ty có nắm giữ bất cứ nguyên phụ liêu hay sản phẩm trong khoảng thời gian dài. Đối với những công ty này, hàng tồn kho sẽ là khảon đầu tư thay thế và có thể quản lý hiệu quả lượng hàng tồn kho sẽ giúp cho doanh nghiệp thu hút được nhiều đầu tư hơn.

+ Kiểm tra chất lượng là một phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh khi các doanh nghiệp sẽ hoạt động trong một thị trường cạnh tranh cao và tính chất tự nhiên của các sản phẩm hoặc nhận xét về chất lượng của khách hàng sẽ là một yếu tố chính trong các quyết định mua hàng. Một trong những điểm quan trọng của kiểm tra chất lượng là để điều tra tính khả thi của việc đạt được một giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng cho các lĩnh vực công nghiệp của bạn (ví dụ như, theo tiêu chuẩn ISO 9000).

+ Các thủ tục dịch vụ khách hàng: Trong số các phần của các kế hoạch kinh doanh điện tử, chính sách và dịch vụ khách hàng sẽ được đưa vào kế hoạch kinh doanh điện tử. Tại sao? Không phải chỉ vì mỗi kinh doanh điện tử có khách hàng, mà còn  vì đây là một trong những cách tốt nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh điện tử khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trên sàn giao dịch trực tuyến.

+ Bộ máy tổ chức: Hầu hết các quốc gia yêu cầu các tổ chức phải nêu rõ hình thức sở hữu doanh nghiệp vì mục đích thuế và các vấn đề pháp lý khác. Tại Hoa Kỳ, sự lựa chọn chung là doanh nghiệp một thành viên, hợp danh, và tập đoàn. Các quốc gia khác trên thế giới cũng có chung những hình thức trên chỉ là khác nhau ở cách gọi. Ví dụ, tại Anh và hầu hết các quốc gia trong khối thịnh vượng chung, một công ty cổ phần là công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nếu một doanh nghiệp là công ty lớn và vừa thì người đọc kế hoạch kinh doanh sẽ quan tâm liệu doanh nghiệp đó là tổ chức dưới dạng sở hữu nào để đạt được  mục tiêu đề ra trong kế hoạch kinh doanh. Cấu trúc tổ chức cho biết mức độ phân cấp giữa cấp quản lý trong việc quản lý các phòng ban. Cách thông thường để giới thiệu về doanh nghiệp thông qua biểu đồ tổ chức cái bao gồm các phòng ban chính( marketing và bán hàng, sản xuất, dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin)

+ Kế hoạch quản lý: bên cạnh việc cung cấp cấu trúc của tổ chức thì còn phải cung cấp thêm thông tin về kỹ năng, kiến thức, lý lịch cũng như những đóng góp của  người đại điện doanh nghiệp. Nếu người quản lý thâm niên muốn tuyển dụng các ứng viên có  phẩm chất cho vị trí hiện tại của họ thì phải đưa ra trong kế hoạch quản trị.

3. Xây dựng website

Trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh điện tử yêu cầu doanh nghiệp phải có website. Để xây dựng website đòi hỏi phải:

+ Lưu trữ website: Có 4 cách lưu trữ website khác nhau:

  • Dịch vụ xây dựng cơ sở lưu trữ như Yahoo! Lưu trữ, GeoCities, và Homestead cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ công cụ xây dựng website cũng như cơ sở để lưu trữ các trang web đó. Xây dựng cơ sở lưu trữ cho phép các doanh nghiệp xây dựng các cửa hàng trực tuyến một cách nhanh chóng, dễ dàng và không hề tốn kém nhưng giới hạn một số chức năng cũng như những đặc điểm nhận dạng các cửa hàng này. Nhìn chung, chủ doanh nghiệp thực sự những kiến thức cơ bản về kinh doanh điện tử để có thể viết lên một kế hoạch kinh doanh trực tuyến.
  • Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể lưu trữ các trang web và cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng (ví dụ, nhiều không gian lưu trữ, số liệu thống kê trang web đơn giản, sao lưu dự phòng) với mức giá tương đương các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Sự khác biệt giữa khi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ internet đó là người chủ doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến phải tự xây trang web cho mình. Chủ doanh nghiệp kinh doanh điện tử hay người được thê thiết kế web phải sử dụng các công cụ xây dựng web như website builder, Ibuilt.net hoặc có thể sử dụng các công cụ chỉnh xửa web như Dreamweaver, Frontpage. Thường thị dây không phải vấn đề chính của doanh nghiệp bởi vì hầu hết các doanh nghiêp kinh doanh điện tử muốn xây dựng một trang web riêng cho chính họ.

Mặc dù một trang web có thể được lưu trữ trên máy chủ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hầu hết các chủ doanh nghiệp điện tử lưu giữ trang web của họ ở các máy chủ đặt tại nước mình. Tại sao? Bởi vì nó rất hữu ích để có thể dễ dàng nhận được điện thoại hoặc gặp trực tiếp nếu có vấn đề gì đó xảy ra. Nếu điều này phù hợp với nhu cầu của bạn, bắt đầu tìm kiếm của bạn cho một dịch vụ lưu trữ cung cấp dịch vụ internet với các Trang Vang và tư vấn cho các doanh nghiệp địa phương sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ internet.

Nếu bạn muốn lưu trữ trang web của bạn ở quốc gia khác với mục đích tiết kiệm chi phí hay vì mục đích định vị theo khách hàng, thì có thể tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ở danh sách các nhà cung cấp internet, cung cấp dịch vụ truy cập internet, và danh sách các nhà cung cấp dịch vụ internet của Yahoo

  • Một dịch vụ lưu trữ web dành riêng như Opsware, Hostway, và Dellhost cung cấp nhiều dịch vụ và chức năng như: tích hợp cơ sở dữ liệu, giỏ mua hàng, vận chuyển và cách tính thuế, công cụ tìm kiếm, và các số liệu thống kê liên quan tới trang web.
  • Tự-lưu trữ có nghĩa là công ty mua phần cứng, phần mềm, viễn thông và các dịch vụ truyền thông riêng để xây dựng trang web riêng của bạn. Điều này chỉ nên được tiến hành, nếu công ty của bạn dự định có một trang web có những khác biệt riêng hay một số lý do quan trọng khác (ví dụ như bảo mật tối đa cơ sở dữ liệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

+ Phát triển website: Để phát triển, quản lý và duy trì hoạt động của website có thể chọn 1 trong 3 cách: chính doanh nghiệp phát triển website của mình, nhờ nhà cung cấp dịch vụ để xây dựng và bảo trì website, hay kết hợp cả hai cách vừa nêu trên.

Xây dựng và bảo trì website được tiến hành qua 2 giai đoạn:

Xây dựng web: bao gồm xây dựng thiết kế ban đầu, xây dựng, lắp đặt, và thử nghiệm hoạt động của web. Như đã đề xuất ở trên, là khả năng này đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng chuyên môn, nên chử yếu là thuê ngoài hay hợp tác để tiến hành xây dựng, chỉ thỉnh thoảng các thành viên trong công ty mới tham gia (ví dụ như, cấu trúc thông tin, thiết kế trang Web, tích hợp cơ sở dữ liệu, lập trình, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).

Duy trì website: bắt đầu khi đã xây xong web. Xây dựng web là một quá trình, bảo trì là một quá trình khác. Có thể doanh nghiệp tự, thuê ngoài hay kết hợp cả hai để tiến hành bảo trì web.

+ Chọn một tên miền: trong quá trình triển khai kinh doanh và tiếp thị doanh nghiệp cần phải chọn cho mình một tên miền. Tên miền là đặc điểm nhận dạng các doanh nghiệp trực tuyến và đây cũng là nền tảng để phát triển thương hiệu. Vì vậy để định vị doanh nghiệp ở vị thế cao, thì tên miền phải khác biệt để có thể phân biệt doanh nghiệp với các trang web khác.

Việc cấp phát tên miền là thuộc thẩm quyền của công ty cung cấp dịch vụ mạng được cấp phát tên miền ( ICANN). Các công ty kinh doanh trực tuyến luôn muốn mua tên miền từ một trong số những tên miền hàng đầu trên thế giới (.com; .biz; .info; .net; .org) thì nên mua thông qua một trong những cơ quan chỉ định của ICANN. Các doanh nghiệp muốn mua tên miền thuộc một trong những tên miền hàng đầu theo khu vực( .uk cho nước Anh, .au cho Úc, .jp cho Nhật Bản) thì nên thông qua các cơ quan đăng kí dịch vụ internet mà ICANN đã có ủy quyền.

Cơ quan cấp phát tên miền của ICANN không chỉ bán tên miền, phần lớn trong số họ cũng cung cấp các công cụ để giúp cho người mua chọn cho mình một tên miền. Ví dụ, nếu tên miền bạn muốn mà không còn, hầu hết các trang web đăng ký sẽ tự động tạo ra một danh sách các tên tương tự có sẵn cho các doanh nghiệp tham khảo và tiến hành mua. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ tên miền cũng kết nối với cơ sở dữ liệu của người đăng kí tên miền. Cơ sở dữ liệu này có chứa các chi tiết về người chủ sở hữu hiện tại của các tên miền.  Ngoài ra các doanh nghiệp có thể tham khao thêm các nguồn sau để đăng kí tên miền:

  • Thông tin về tên miền cho biết nó cung cấp “hướng dẫn và các nguồn lực cho thành công Internet hiện diện”. Các nguồn tài nguyên bao gồm một tên miền glossary, một tập tin đăng ký Những câu hỏi thường gặp, và “những câu chuyện ” từ những người chủ sở hữu tên miền đã gặp khó khăn như thế nào để đăng ký.
  • Tên miền Guru thư viện nhỏ hỗ trợ các doanh nghiệp chọn tên miền.
  • Nameboy là một trong những công cụ hỗ trợ trong việc đăng kí tên miền