Masaaki Imai

Masaaki Imai (sinh năm 1930) là một nhà lý luận tổ chức và tư vấn quản lý người Nhật Bản , được biết đến với công việc quản lý chất lượng , đặc biệt là về Kaizen

Cuộc sống và công việc

Sinh ra ở Tokyo, Imai lấy bằng cử nhân từ Đại học Tokyo vào năm 1955, nơi ông tiếp tục làm công việc tốt nghiệp trong quan hệ quốc tế. [4]

Cuối thập niên 1950, Imai đã làm việc 5 năm tại Washington DC tại Trung tâm Năng suất Nhật Bản, nơi ông chịu trách nhiệm đi cùng các nhóm doanh nhân Nhật Bản trong các chuyến thăm tới các nhà máy Mỹ.[5] Năm 1962 tại Tokyo, ông thành lập công ty Việc làm riêng để tuyển dụng nhân viên quản lý, điều hành và nghiên cứu.

Năm 1986, ông thành lập Tập đoàn tư vấn Kaizen (KICG) để giúp các công ty phương Tây giới thiệu các khái niệm, hệ thống và công cụ của Kaizen . [4] Cùng năm ông xuất bản, tại Nhật Bản, cuốn sách về quản lý kinh doanh “Kaizen: Tinh thần cải tiến của Nhật Bản”, đã giúp phổ biến khái niệm Kaizen ở phương Tây.