James G. March

James Gardner tháng 3 (15 tháng 1 năm 1928 – 27 tháng 9 năm 2018) [1] là một nhà xã hội học người Mỹ , là giáo sư tại Đại học Stanford và Trường Đại học Giáo dục Stanford , nổi tiếng với nghiên cứu về các tổ chức , (cùng với Richard Cyert ) Một lý thuyết hành vi của việc ra quyết định của công ty và tổ chức được gọi là Mô hình Rác có thể