Fibonacci: Một Chỉ số Hàng đầu

1. Tổng quan

Sau khi giá cổ phiếu duy trì chuyển động bền vững theo một hướng nhất định (tăng hoặc giảm), giá cổ phiếu có thể truy hồi một khoảng (retrace= quay trở lại) trước khi bắt đầu di chuyển tiếp. Chỉ số Fibonacci được dùng để dự đoán các mức giá hỗ trợ (support level) và các mức giá tương lai (target prices) dựa trên khoảng cách mà giá đã dịch chuyển và các bước sóng của giá (ware patten).

Ví dụ: nếu một cổ phiếu tăng từ mức 50 ngìn VND lên 100 ngìn VND và sau đó quay đầu giảm 50% (50% x VND 50 ngìn), Quy luật Truy hồi Fibonacci dự đoán mức giá sẽ rơi xuống mức 75 ngìn VND, trước khi giá tiếp tục tăng lên.

Fibonacci là dãy số toán học kỳ diệu được Leonardo Pisano, người Ý phát minh từ Thế ky 12. Rất nhiều sự kiện trong tự nhiên và cuộc sống xung quanh chúng ta đang diễn ra tuân theo quy luật của dãy số này. Thị trường Chứng khoán là một trường hợp.

Các phép tổng hợp Fibonacci này có số series là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…và đến vô tận. Điều rất thú vị là là các con số này có mối quan hệ bất biến với nhau.

2. Áp dụng trong Phân tích Kỹ thuật

Con số Fibonacci thông dụng nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là con số 61,8% (thường được làm tròn 62%), 38% và 50%. Điều này có nghĩa rằng khi xu hướng tăng giá hoặc giảm giá chứng khoán được xem là mạnh, mức truy hồi tối giá thiểu thông thường khoảng 38% và nó có thể lên tới 62%.

Ví dụ trong biểu đồ dưới đây giá cổ phiếu tăng từ VND 105 ngìn lên VND 121 ngìn (tăng 16 ngìn, xem đường màu đỏ). Khi giá đạt mức VND 121 ngìn và bắt đầu quay đầu, theo quy luật Fibonacci áp dụng vào phân tích chứng khoán, giá chứng khoán sẽ truy hồi khoảng 38% (38% x VND16 ngìn= VND6 ngìn) xuống mức VND 115 ngìn trước khi tăng tiếp.

3. Truy hồi Giá Fibonacci (“Fibonacci Retracements”)

  • Truy hồi Giá Fibonacci được xác định dựa trên đường xu hướng giữa một điểm Đáy và một điểm Đỉnh.
  • Nếu xu hướng là đi lên thì đường Truy hồi Giá Fibonacci sẽ giảm dần từ 100% đến 0%
  • Nếu xu hướng giảm, đường Truy hồi Giá Fibonacci sẽ tăng dần từ 0% lên 100%.
  • Đường thẳng nằm ngang được vẽ theo ba mức Fibonacci là 38%, 50% và 62% (xem biểu đồ dưới đây).
  • Khi mức giá truy hồi, mức hỗ trợ và mức kháng cự thường tiềm cận hoặc gần với mức

Fibonacci Retracement.

4. Fibonacci Vòng cung

Fibonacci vòng cung có thể được đưa vào cùng biểu đồ hoặc có thể được vẽ đơn lẻ. Đường vòng cung được vẽ xung quanh điểm đáy hoặc điểm đỉnh gần đây nhất. Đường vong cung Fibonacci cắt đường xu hướng giá gốc (trendlines) tại các điểm giao cắt của đường Truy hồi Fibonacci Retracements. Giá sẽ có xu hướng “phản ứng” khi tiếp xúc các đường vòng cung và đường Truy hồi retracements. Quy vị có thể xem các điểm tiếp xúc này như là mức hỗ trợ và mức kháng cự.

5. Dự báo Mức giá (Price targets)

Quý vị cũng có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu dựa trên các con số Fibonacci để xây dựng các mức giá mục tiêu (price targets). Một trong các phương pháp là copy đường Fibonacci cũ vào phía trên hoặc phía dưới đường Fibonacci đầu tiên (phụ thuộc vào xu hướng thị trường thế nào). Phương pháp này sẽ cho quý vị các mức giá mục tiêu dựa trên một bộ mới đường 38%, 50% và 68%.