TRADECARD và qui trình thanh toán mới

Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, sự phát triển của công nghệ thông tin và các chuỗi cung ứng toàn cầu, ngày càng xuất hiện thêm nhiều những tổ chức với những phương thức thanh toán quốc tế hiện đại, một trong những phương thức đó là thanh toán trong hệ thống Tradecard. Thời gian gần đây, khi giao dịch với các tập đoàn lớn của Mỹ, như Nike, các công ty X 28, May Nhà Bè… đã sử dụng thành công phương thức thanh toán này, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tradecard là một tổ chức có trụ sở chính đóng tại 75 Maiden Lane, 12th Floor. New York, NY 10038, Hoa Kỳ. Tradecard có các chi nhánh tại Hong Kong, Vương quốc Bỉ, Colombia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc… Trên cơ sở liên kết các nhả cung cấp, người mua, người cung cấp các dịch vụ (tải chính, logistics…) Tradecard đã tạo ra được những chuỗi cung ứng toàn cầu, cung cấp các dịch vụ: thanh toán, Logistics, tài chính, kiểm tra, giảm định… (Xem chi tiết www.tradecard.com) mang lại lợi ích cho các bên tham gia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thanh toán quốc tế. Hiện Tradecard đã có mặt ở trên 50 quốc gia, với hơn 4.000 thành viên, hơn 150 nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp các dịch vụ cho hơn

Tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.

Phương thức thanh toán cho các giao dịch được thực hiện trong hệ thống Tradecard thực chất là một phương thức chuyển tiền được cải tiến thông qua ngân hảng được chỉ định vào tài khoản của nhà xuất khẩu (xem sơ đồ 3.13). Để có thể sử dụng dịch vụ của Tradecard, trước hết cần đăng ký là thành viên của tổ chức này tại E-mail: service(g)tradecard.com hoặc liên hệ qua só điện thoại: (800) 905-8723 và thực hiện các quy định của Tradecard. Trong lĩnh vực thanh toán, Tradecard sẽ làm nhiệm vụ kết nối người mua và người bán, đảm bảo khả năng nhận được tiền của người bán (khi đã giao hàng như thỏa thuận) qua các tổ chức tín dụng hàng đầu thế giới.

Dưới đây xin giới thiệu Quy trình thanh toán qua Tradecard (Xem sơ đổ 3.13).

 1. Người Mua gửi đơn đặt hàng đến Tradecard.
 2. Tradecard gửi chi tiết đơn hàng cho Người Bán (Người bán có thể lựa chọn dịch vụ thanh toán sớm – EPP-Early Payment Program hoặc dịch vụ tài trợ xuất khẩu – EF- Export Fnancing)
 3. Người bán gửi Hóa đơn thương mại và/hoặc phiếu đóng gói cho Tradecard.(có thẻ lựa chọn EPP)
 1. Đại diện của Người Mua hoặc bên thứ Ba độc lập kiểm tra những khác biệt so với đơn đặt hảng và/ hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm tra gửi về cho Tradecard.
 2. Bên cung cấp dịch vụ Logistic cung cấp bằng chứng về việc giao hảng cho Tradecard.
 3. Cung cấp chứng nhận điện tử về việc phù hợp chứng từ của Người Bán so với thông tin của Người Mua cung cấp cho Tradecard trước đó.
 4. Giải quyết những sự khác biệt vả đưa ra quyết định thanh toán.
 5. Xác định ngày thanh toán có hiệu lực vả lên kế hoạch chuyển tiền.
 6. Người Mua gửi xác nhận đã nhận hàng phù hợp với thỏa thuận cho Tradecard.
 7. Cung cấp chứng nhận điện tử về việc so sánh thanh toán với hóa đơn nhận hàng và giải quyết các chỉnh sửa giữa hai bên Người Bán và Người Mua.
 8. Người Mua hoàn thành việc thanh toán với Tradecard.

Những ưu điểm của phương thức thanh toán bằng Tradecard so với phương thức tín dụng chứng từ:

Tiết kiệm chi phí và thời gian:

 • Nhà nhập khẩu không cần ký quỹ.
 • Không tốn phí mở L/C.
 • Hai bên tự minh tu chỉnh những khác biệt (nếu cỏ) mả không cần thông qua ngân hàng vả không mất phí.
 • Tiết kiệm chi phí trung gian khi sử dụng dịch vụ Logistics và Inspectỉon của Tradecard.
 • Được hỗ trợ vốn (nếu cần) mà không mất nhiều thời gian.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc lập bộ chứng từ thanh toán.
 • Thời gian nhận được tiền nhanh chóng và chính xác.

Bảo đảm thanh toán:

 • Tình hình tài chính của hai bên đều được thông báo cho Tradecard và Tradecard đảm bảo việc thanh toán.
 • Tradecard cung cấp dịch vụ (PP – Paỵment Protetion) bảo vệ việc thanh toán cho người xuát khẩu thông qua CIT Comercial Services và Coface Debt Puchasing Ltd.
 • Tradecard cung cấp dịch vụ Logistics và Inspeption bảo đảm giao dịch đươc tiến hành an toàn và việc thanh toán được đảm bảo.

Rủi ro thấp:

 • Mọi thông tin về giao dịch và giao nhận hàng hóa đều thông qua Tradecard nên việc thanh toán được bảo đảm và rủi ro thấp.

Điều quan trọng là Tradecard đảm bảo thanh toán cho người xuất khẩu nên rủi ro thắp.