Lập nghiệp kinh doanh (entrepreneurship)

Định nghĩa lập nghiệp kinh doanh

Khởi sự doanh nghiệp hay lập nghiệp kinh doanh (Từ gốc tiếng Anh: Entrepreneurship) là quá trình thiết kế, khởi tạo và vận hành một doanh nghiệp hoặc một loại hình kinh doanh mới, thường ban đầu đó sẽ là một doanh nghiệp nhỏ.

Người tạo ra một công việc kinh doanh như vậy sẽ được gọi là người khởi sự doanh nghiệp hoặc người làm chủ (entrepreneur).

Theo một định nghĩa khác, lập nghiệp kinh doanh được miêu tả là năng lực và tinh thần sẵn sàng để phát triển, tổ chức và quản lý một doanh nghiệp, hoặc một công việc kinh doanh kèm theo những rủi ro với mục đích là tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, định nghĩa như vậy có vẻ vẫn giới hạn nghĩa nguyên gốc ban đầu của thuật ngữ này.

Một định nghĩa hiện đại và rộng hơn của khởi sự doanh nghiệp đó là giúp thay đổi thế giới thông qua việc giải quyết những vấn đề lớn. Ví dụ, tạo ra thay đổi trong xã hội, làm ra sản phẩm có tính cải tiến hoặc giới thiệu một giải pháp mới mang tính thay đổi.

Phân biệt lập nghiệp kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo (startup)

Lập nghiệp kinh doanh có sự khác biệt so với khởi nghiệp sáng tạo. Theo ông Trương Gia Bình: “Một bên là Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, một bên hiểu là Lập nghiệp (Entrepreneurship). Lập nghiệp cũng có thể trở thành doanh nghiệp cực kỳ lớn. Còn nói đến Startup phải nói đến đỉnh cao của khoa học công nghệ, nói đến điều thế giới chưa từng làm”.

Theo ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ: “Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phải dựa trên một công nghệ mới hoặc tạo ra một hình thức kinh doanh mới, xây dựng một phân khúc thị trường mới, nghĩa là phải tạo ra sự khác biệt không chỉ ở trong nước mà với tất cả công ty trên thế giới”.